Movactum integratieve begeleiding

 

 

 

 

 

 

                    

 

Het bedrijf Movactum integratieve begeleiding is per 1 februari 2018 door de eigenaar formeel beeindigd. Voor meer informatie kunt u zich per email wenden tot: movactum@kpnmail.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movactum is gespecialiseerd in het efficiënt en effectief begeleiden van psychische (relatie)problemen en het terugdringen van verzuim en het begeleiden van conflicten.

Movactum verzorgt unieke integratieve begeleidingsvormen waaronder therapievormentrainingen en counseling/coaching, vertrouwenspersoon en conflictbemiddeling.

Movactum werkt voor en met u aan het voorkomen van problemen of als er reeds problemen zijn aan oplossingsgericht herstel.

Verzuimduur beperken en uitval voorkomen zijn daarbij key-items.

Movactum werkt als vertrouwenspersoon en begeleidt vertrouwenspersonen in bedrijven.

Movactum kan zich beroepen op professionele ondersteuning van deskundige therapeuten, trainers, coaches, mediators en vertrouwenspersonen. 


Movactum Integratieve Begeleiding
Hofsingel 214, 3155 AL  Maasland
T: 079-3604306
E:
movactum@kpnmail.nl

 

 
Movactum Informatie voor Verwijzers:
(bedrijfs)artsen, praktijkondersteuners, therapeuten, (bedrijfs)maatschappelijk werkers, Arbo-diensten en ziektenkostenverzekeraars.

Stress, overspanning, burn-out, ziekteverzuim: de media staat er bol van. De Nederlandse Beroepsbevolking gaat gebukt onder hoge werkdruk, reorganisatie, agressie en onzekerheid. Als zorgverlener zult u steeds vaker geconfronteerd worden met klachten die na een lange behandelingsduur niet verdwijnen. Wellicht wilt u doorverwijzen, maar naar wie? De roep naar nieuwe kortdurende begeleidingsmogelijkheden en therapieën met een effectieve werking wordt steeds sterker. Er komen steeds meer mogelijkheden. Wat houden ze in en hoe werken ze?

Integratieve Begeleiding en psychosociale begeleiding zijn bijzondere vormen van Psychotherapie.

De begeleiding is effectief gebleken bij:

  1. Bestrijden van psychische en psychosomatische klachten en traumaverwerking;
  2. Stressreductie en preventie van burn-out;
  3. Het ontplooien van persoonlijkheid en creativiteit;
  4. Verbeteren van prestaties (zowel fysiek als psychisch).

 

 

 

 

 

 


Reacties

Informatie voor particulieren:

U kent het vast wel. Stress, werkdruk, onzekerheid, angsten, verstoorde arbeidsrelatie, traumatische of emotionele ervaringen, agressie. Het is slechts een greep uit de lange lijst met factoren die uw leven aardig kunnen beïnvloeden. Maar denk ook aan omstandigheden als een echtscheiding, verhuizing, ziekte of sterfgeval. Deze omstandigheden zorgen er vaak voor dat u uw leven niet kunt voortzetten zoals u dat wilt.

Movactum biedt u tijd, ruimte en persoonlijke begeleiding. Met behulp van integratieve therapie, training en counseling en mediation. Informeer eens vrijblijvend naar de voordelen.

Integratieve therapie  en begeleiding
Hierbij nemen diverse therapievormen, waaronder, hypnotherapie een belangrijke plaats in. Deze therapie maakt gebruik van uw eigen concentratiemogelijkheden om de problemen die u ervaart op te lossen.

Training
Training kan een prima ondersteuning zijn in tijden van onzekerheden en veranderingen. De trainingen van Movactum helpen u bij het proces om onzekerheid en stress plaats te laten maken voor gerichte energie.
En daar plukt u altijd de vruchten van.

Counseling/Coaching
Counseling/coaching als ondersteuning bij het maken van keuzes. Niet alle keuzes zijn even eenvoudig. Overziet u alle consequenties van uw keuzes, of speelt de omgeving of uw eigen persoon u parten?
Counseling/coaching helpt u alle voor- en nadelen helder op een rij te krijgen en gefundeerde afwegingen te maken.

Onafhankelijke bemiddeling
Bij conflicten helpt mediation of bemiddeling om de conflicten op te lossen en communicatie met uw omgeving te verbeteren.

De voordelen op een rijtje:
U verwerkt en krijgt nieuwe energie om het verleden achter u te kunnen laten;
U krijgt inzicht in uw eigen persoonlijkheid;
U leert uw belemmeringen kennen maar belangrijker nog uw eigen mogelijkheden te ervaren en in te zetten.

 


Reacties

Informatie voor bedrijven en instellingen:

Werkdruk, onzekerheid, verstoorde arbeidsrelatie, traumatische of emotionele ervaringen, agressie; het is slechts een greep uit de lange lijst met factoren die verzuim in de hand werken. Maar ook in de privé-sfeer kunnen mensen geconfronteerd worden met omstandigheden die tot verzuim leiden. Te denken valt aan een echtscheiding, verhuizing, ziekte of sterfgeval.

Op jaarbasis kost dit ziekteverzuim miljarden euro’s. In toenemende mate draait het bedrijfsleven zelf op voor de kosten. Om nog maar te zwijgen van de kosten voor vervanging van een zieke medewerker. U heeft al enige jaren te maken met de Wet Verbetering Poortwachter en nu ook de Participatiewetgeving. De consequenties van deze wetten zijn legio als medewerkers door verzuim uit het arbeidsproces raken.

Medewerkers vormen het menselijk kapitaal van een bedrijf. Daar bent u natuurlijk zuinig op. Investeren in uw medewerkers is –net als iedere andere investering in uw bedrijf- de moeite waard. Steeds meer bedrijven investeren ook in het geestelijk welzijn van hun medewerkers.

Movactum biedt u daartoe mogelijkheden. Met behulp van integratieve begeleiding, trainingcounseling/coaching Conflictbemiddeling en de externe vertrouwenspersoon. Informeer eens vrijblijvend naar de voordelen.

Integratieve begeleiding is een effectieve begeleidingsvorm die preventief uitval uit het arbeidsproces voorkomt en curatief de duur van de uitval beperkt. In de Verenigde Staten heeft deze begeleidingsvorm inmiddels een vooraanstaande plaats in het bedrijfsleven ingenomen.

Training
Training kan een prima ondersteuning zijn in tijden van veranderingen. Bijvoorbeeld als vorm van teambuilding. Onzekerheid en stress maken plaats voor gerichte energie. En daar plukt u als werkgever uiteindelijk de vruchten van.

Counseling/Coaching
Counseling/coaching als ondersteuning bij het maken van keuzes. Niet alle keuzes zijn even eenvoudig. Overziet u alle consequenties, of speelt bedrijfsblindheid u parten? Counseling/coaching helpt u alle voor- en nadelen helder op een rij te krijgen en gefundeerde afwegingen te maken.

Conflictbemiddeling
Bij conflicten in het bedrijf of tussen medewerkers en managers onderling helpt onafhankelijke bemiddeling om de conflicten op te lossen en communicatie te verbeteren.

Alles over de vertrouwenspersoon vindt u op onze website: www.vertrouwjevertrouwenspersoon.nl  

 

De voordelen op een rijtje:
Voorkomt uitval uit het arbeidsproces;
Beperkt de duur van de uitval;
Kortdurend, dus kostenbesparend;
Blijvende resultaten.

Indien gewenst:
Managementinformatie;
Behandelplan op basis van een heldere offerte;
Inhuur van therapeut, trainer of coach op contractbasis mogelijk.

 

 Reacties

Movactum Zekerheden

Natuurlijk wilt u graag weten met welk bedrijf u in zee gaat.
Movactum Integratieve Begeleiding kent in ieder geval de onderstaande zekerheden en registraties.

De rechtsvorm is eenmanszaak. De algemene voorwaarden zenden wij u op verzoek graag toe.

Movactum is:

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag: Registratienummer: 27363485;

Gecertificeerd door de Nederlandse Academie voor psychotherapie te Amsterdam;

Gediplomeerd door BGL en partners te Hoofddorp;

Lid van het Nederlands Verbond van Psychotherapeuten, Psychologen en Agogen (NVPA.org)
Registratienummer 101041;

Ingeschreven in het Vektis-bestand
(agbcode.nl):
AGB-codes: 94-010094
Praktijkcodes: 94-58271
90-025439 90-4301;

Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH.nl) Registertherapeut© Registratienummer: 98022R;

Aangesloten bij de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg(SRBAG.nl)Registratienummer: 113289;

Geregistreerd bij de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg(RBNG.nl)Registratienummer 204087R;

Lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. (www.lvvv.nl) Lidnummer: L1187;

Gecertificeerd door Gcoach.nl (www.Gcoach.nl) ;

Geregistreerd door en bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO.nl)

 

                 

 

 

 

 

 

Reacties

De ondernemer van Movactum Integratieve Begeleiding is:

 

Michael F. Coers

Geboren op 10 april 1961

Tijdens de middelbare schoolopleiding werd ik benoemd tot Loco-burgemeester van Madurodam. Een representatieve functie vanuit deze Stichting naar hun buitenlandse en binnenlandse Vips.

Na de middelbare schoolopleiding kwam ik in 1979 terecht bij de politie in Den Haag. Als lid van de Mobiele Eenheid werd ik onder meer ingezet bij de krakersrellen, onder meer in Amsterdam.

Al snel hierna hield ik me zich bezig met de opvang van getraumatiseerde politiemensen. Hiertoe volgde ik een aantal (inter)nationale opleidingen op het gebied van traumaverwerking.

In 1991 stapte ik over naar de Spoorwegpolitie van de Nederlandse Spoorwegen. Hier hield ik me bezig met de coördinatie van het vervoer van voetbalsupporters. Ook hier heb veel getraumatiseerde medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen opgevangen en begeleid. Korte tijd later werd ik gevraagd om meer professioneel medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen op te vangen na ingrijpende gebeurtenissen.

Al snel ontdekte ik dat de communicatie tussen medewerkers en management zeer slecht was. Na een meerjarige studie communicatie kwam ik te werken bij NS Beveiliging Services als communicatieadviseur en maakte ik deel uit van het crisisbegeleidingsteam. Hier adviseerde ik het bedrijf en het management over de communicatie tussen, de politie, brandweer en beveiligingsdiensten. Ook gaf ik communicatietrainingen aan management en medewerkers en samenwerkingstrainingen bij crisismanagement. Ik heb in deze periode een aantal studies gevolgd op het gebied van Neuro Linquistisch denken en kernkwaliteiten.

Vervolgens werkte ik een jaar als Mediawoordvoerder voor de Raad van Bestuur van de NS.

In die tijd ben ik me gaan toeleggen op studies op het gebied van aanvullende therapieën. Uiteindelijk bleek psychotherapie met specialisatie, HypnoPsychotherapie het werkingsgebied te zijn waar ik vertrouwen in kreeg. In 1995 ben ik gestart met een aantal studies hiervoor. Allereerst vier jaar op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Vervolgens volgde ik opleidingen bij BGL en Partners. Ik ben hierdoor gediplomeerd en erkent therapeut en counselor.

In juni 1998 opende ik mijn bedrijf MFC Therapie Training Counseling. Hierin heb ik gewerkt met mensen die ernstige stressvolle belevingen hebben ervaren, een burnout hadden, angstig waren of agressie hebben ervaren. Naast het eigen bedrijf gaf en geef ik lezingen over het omgaan met stress en trauma en groepsdynamiek. En mijn stokpaardje: De attitude en integriteit van de zorgverlener.

In 2005 heb ik mijn diploma Mediaton gehaald. Een welkome aanvulling op mijn bestaande kennis. Als Mediator werk ik met mensen die conflicten ervaren. 

In 2006 heb ik een meerjarige sabbatical gehouden. Een zeer leerzame periode waarin ik weer helder kreeg waar mijn passie ligt. Het werken voor en met mensen.

In 2009 ben ik teruggekeerd naar Nederland en ik heb mijn nieuwe onderneming: Movactum, integratieve begeleiding geopend. Ik heb in 2010 de opleidingen EMDR en Mindfullness afgerond. Ik volg op dit moment de opleiding Integratieve Psychotherapie voor het Europees certificaat Psychotherapie. Op dit moment werk ik als Counsellor/Coach en Vertrouwenspersoon voor een aantal particulieren, instellingen en bedrijven.

Tot voor kort werkte ik als trainer bij de Academie voor Counselling en Coaching om aankomende collega’s te begeleiden die zich het mooie vak van counselor en/of coach eigen willen maken.

Zorgvuldigheid, professionaliteit, mens- en collega gericht en passie voor het vak zijn een paar van mijn kenmerken. Mijn focus richt zich op dit moment steeds meer op het werken als Vertrouwenspersoon en het opleiden en begeleiden van vertrouwenspersonen. Ik vind het heerlijk om all-round te kunnen werken.

Vanaf 2016 werk ik, tot grote tevredenheid, samen in de cooperatie: Vertrouw Je VertrouwensPersoon.

 

Mijn motto is:

Innerlijk respect voor jezelf geeft extern succes.

  

 

 

Reacties

Bedrijfsinformatie.

Movactum is in 1998 gestart met als doel particulieren te begeleiden bij het verbeteren van hun levenskwaliteit. Nog steeds is het begeleiden van individuele mensen een belangrijk onderdeel binnen Movactum.

Al snel kwam er vanuit bedrijven de vraag om verzuim te begeleiden. Van af dat moment is Movactum ook bedrijven en instellingen gaan helpen, begeleiden en adviseren bij het terugdringen van het verzuim en daarmee de kwaliteit van het psychische (bedrijfs)leven te verbeteren. Therapie, training en counseling/coaching en mediation zijn vier aspecten die los van elkaar of in onderlinge samenhang zorgdragen voor het terugdringen van verzuim. Professionaliteit, kwaliteit en integriteit zijn daarbij kenmerkend voor de dienstverlening.

 

Bedrijfsvisie:

Stress, Burnout en andere belemmeringen en beperkingen zijn een storende factoren die snel kunnen worden verminderd of hersteld.  In het (bedrijfs)leven is tijd een kostbaar goed. Movactum levert daarom kortdurende en intensieve therapieën, trainingen, counseling en coaching en mediation die geënt zijn op de gezonde voortgang van bedrijven en haar medewerkers.

 

Bedrijfsstructuur:

Movactum is zelfstandig hoofdaannemer en werkt met ervaren, deskundige, flexibele, gecertificeerde en gediplomeerde therapeuten, trainers, counselors en coaches, mediators en vertrouwenspersonen die voor u op projectbasis kunnen worden ingezet.

Deze mensen voldoen aan de landelijke normen voor bijscholing en leveren hierdoor gegarandeerde kwaliteit.    

 

Beroepscode:

Movactum is aangesloten bij erkende beroepsverenigingen:

Het Nederlands Verbond voor Psychosociaal therapeuten(NVPA) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH).

Beide verenigingen zien, naast Movactum, toe op de kwaliteit van de therapeuten, de trainers en counselors en hun begeleidingen of trainingen en kennen een onafhankelijk klachtenregeling en een tuchtrecht. Daarnaast hebben zij een beroepsprofiel en een beroepscode ontwikkeld, die tot de strengste van Europa kan worden gerekend.

 

Samenwerking:

Movactum werkt nauw samen met diverse studiecentra als het gaat om onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van therapieën, trainingen en counseling. Ook heeft Movactum toegang tot een uitgebreid netwerk en werkt intensief samen met uitsluitend professionele therapeuten, trainers en adviseurs.

 

Feedback:

Movactum verzorgt, indien gewenst, managementrapportages omtrent herstelverloop en -aanpak.

Bedrijfsartsen en -therapeuten kunnen rekenen, na toestemming van de cliënt, op verzorgde diagnostische rapportages van de cliënten die zij doorverwijzen. 

 

De bedrijfsfaciliteiten:

Movactum heeft de beschikking over professionele en comfortabele praktijkruimten met wachtkamer, trainingsruimte en therapie/spreekkamers. Gelegen in een rustige omgeving, is het bedrijf goed bereikbaar, zowel met de auto, als per openbaar vervoer.

 

 

 

 

 

Reacties